هاروت و

مفتی حافظ امان الله یلمه. در تفسیر الدرالمنثور است که سعید بن جریر، و خطیب، در تاریخش از نافع روایت کرده: فرشتگان به خداوند گفتند اگر ما به جای انسان بودیم هرگز نافرمانی تو را نمی‌کردیم سپس خداوند به آن‌ها اجازه داد تا دو فرشته را از میان خود برگزینند، هاروت و ماروت

2023-02-05
    مشاهدة مباراة الامارات و اليمن
  1. هاروت و ماروت دوفرشته اند به بابل
  2. 2
  3. اعتماد گاومیش بر شیر چه ارزشی دارد