زنان و سوات

Aug 19, 2021 · وقتی طالبان شهرم را در دره سوات پاکستان در سال 2007 تصرف کردند، مدت کوتاهی پس از آن تحصیل برای دختران ممنوع شد، و من کتاب هایم را زیر شال عریض و بلندم پنهان می‌کردم و با ترس به مدرسه می‌رفتم. Oct 15, 2009 · آن سوی سوات، گروهی از زنان و نه دختر بچه های کم سن و سال سرگرم یادگیری هستند

2023-01-31
    ياسر اشتري جوال جديد و على حسب و عامل يسرق
  1. زنان با حجاب موفق را بشناسید
  2. ۳۸,۰۰۰
  3. وهو يقدم مجموعة من القصص الإنسانية
  4. اکینو (۲۰۰۹
  5. حقوقی قضایی, مدیریت و رهبری